Over TRANSPARENTS

TRANSPARENTS is een onderzoek naar veranderingen in lichaamssamenstelling, levensstijl en mentaal welbevinden bij koppels die een eerste kindje krijgen.
We richten ons hierbij zowel op de mama als de papa.

 

 

Voorkomen van overgewicht en obesitas

Specifieke overgangsfasen tijdens het leven, zoals gaan samenwonen, een huwelijk en het krijgen van een kindje kunnen een grote invloed hebben op veranderingen in lichaamssamenstelling en levensstijl van vele mensen.

Onderzoek toonde reeds aan dat zwangere vrouwen een verhoogd risico hebben op te hoge gewichtstoename tijdens de zwangerschap én gewichtsbehoud na de zwangerschap.

Gewichtstoename na de zwangerschap is vaak het gevolg van een combinatie van het behouden van bijgekomen kilo’s van tijdens de zwangerschap en verandering in levensstijl door toegenomen eisen in verband met tijd en zorg voor het kind, vermoeidheid enz. Naast veranderingen in levensstijl spelen ook psychosociale factoren (stress, angstige gevoelens, sombere gevoelens) een rol in gewichtstoename tijdens en gewichtsbehoud na de zwangerschap. 

Gewichtsbehoud na de zwangerschap kan leiden tot ontwikkeling van overgewicht of obesitas. Dit houdt een hoger risico op ontwikkeling van verschillende welvaartsziekten in.

Voor wie

Wij richten ons op koppels die een eerste kindje krijgen.

Er is wetenschappelijk bewijs dat vrouwen die een kind krijgen vaak te veel gewicht bijkomen tijdens de zwangerschap, en moeite hebben dit gewicht na de zwangerschap opnieuw kwijt te raken. Wat de impact is van het krijgen van een eerste kind op het lichaamsgewicht van de man en welke onderliggende mechamismen hier een invloed op hebben is nog maar weinig onderzocht.

 

Daarom willen we niet alleen de vrouw onderzoeken, maar ook haar partner.

Ons doel

Met deze studie willen we inzicht krijgen in de levensfase van het krijgen van een eerste kindje. We zullen hiervoor  de veranderingen in lichaamsgewicht, levensstijl en mentaal welbevinden vanaf het begin van de zwangerschap tot één jaar na de bevalling in kaart brengen. We willen zo nagaan wie het meeste risico loopt op overmatige gewichtstoename tijdens en na de zwangerschap, zowel bij de vrouw als bij de man.

 

Deze informatie moet ons helpen om zo efficiënt mogelijk overmatige gewichtstoename ten gevolge van een kindje te krijgen tegen te gaan.

Waarom?

Het is belangrijk inzicht te krijgen in deze kritieke periode waarin mensen het risico lopen om in gewicht bij te komen en er een minder gezonde levensstijl op na te houden. Het begrijpen van deze veranderingen in levensstijl is belangrijk. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld programma’s ontwikkeld worden om koppels die een kindje krijgen te ondersteunen zodat een te sterke gewichtstoename voorkomen kan worden.